MENU

PHIN

PHIN
ĐEN ĐÁ
29.000đ

PHIN
SỮA ĐÁ
32.000đ

PHIN
BẠC XỈU
32.000đ

PHIN
UYÊN ƯƠNG
45.000đ

PHIN
SỮA DỨA
45.000đ

PHIN
KEM DỪA
55.000đ

PHIN KEM TRỨNG
45.000đ

ESPRESSO

ESPRESSO
45.000đ

AMERICANO
45.000đ

TONIC
70.000đ

CAPPUCCINO
60.000đ

LATTE
60.000đ

PICOLO
60.000đ

COLD BREW

ĐƯNG K’NỚ
50.000đ

SALTY
65.000đ

ACIDITY
65.000đ

SWEET
65.000đ

NON-COFFEE DRINK

CHOCO ORANGE
55.000đ

CHOCO ORANGE
55.000đ

MATCHA COCO
60.000đ

MATCHA LATTE
60.000đ

TEA

TRÀ ĐÀO
45.000đ

TRÀ VẢI
45.000đ

TRÀ ỔI
45.000đ

TRÀ DÂU TẰM
45.000đ

JUICE

RED PURPLE
50.000đ

YELLOW GREEN
50.000đ

P!NK ORANGE
50.000đ