• Nhân viên bán hàng 1

  Nhân viên bán hàng 1

  CÔNG TY CỔ PHẦN PHIN XANH
  Lương: 30-70 triệu VND
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Hạn nộp: 20-10-2023

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du lịch
  • Chế độ thưởng thành tích
  • Lương tháng 13
  Cập nhật: 20-09-2023

 • Giám Đốc Kinh Doanh 3

  Giám Đốc Kinh Doanh 3

  CÔNG TY CỔ PHẦN PHIN XANH
  Lương: 30-70 triệu VND
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Hạn nộp: 20-10-2023

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du lịch
  • Chế độ thưởng thành tích
  • Lương tháng 13
  Cập nhật: 20-09-2023

 • Giám Đốc Kinh Doanh 2

  Giám Đốc Kinh Doanh 2

  CÔNG TY CỔ PHẦN PHIN XANH
  Lương: 30-70 triệu VND
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Hạn nộp: 20-10-2023

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du lịch
  • Chế độ thưởng thành tích
  • Lương tháng 13
  Cập nhật: 20-09-2023

 • Giám Đốc Kinh Doanh 1

  Giám Đốc Kinh Doanh 1

  CÔNG TY CỔ PHẦN PHIN XANH
  Lương: 30-70 triệu VND
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Hạn nộp: 20-10-2023

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du lịch
  • Chế độ thưởng thành tích
  • Lương tháng 13
  Cập nhật: 20-09-2023